FAQs Complain Problems

सम्पर्क

धरान उपमहानगरपालिका

नगरप्रमुखः श्री हर्कराज राई

मोबाईलः 9852045600

इमेल: mayor@dharan.gov.np

नगर उपप्रमुखः श्री अइन्द्र विक्रम बेगा

मोबाईलः 9852038600

इमेल: deputymayor@dharan.gov.np

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः भुपेन्द्र राई

मोबाईलः ९८५२०७३१११

इमेल: cao@dharan.gov.np

सूचना अधिकारी: श्री सुशिला अधिकारी प्रसाई

फोन नं. : ९८५२०६७६७९

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सुनसरी, कोशी प्रदेश, नेपाल फोन : (+977)-025-570407, 570636, 570813, 526493 फ्याक्स :(+977)-025-521991

अडियो नोटिस बोर्ड: १६१८०२५५२०४०७
Web : www.dharan.gov.np
e-mail : info@dharan.gov.np

शाखा/उपशाखाको Extension नम्बरहरू

तल उल्लेखित शाखा तथा उपशाखाको Extension नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्नको लागि 025-570407, 025-570636, 025-570813 वा 025-526493 मा डायल गर्नुहोस् र  Extension नम्बर थिच्नुहोस् ।

क्र. सं. शाखा/महाशाखा कोठा नं. एक्सटेन्सन नं इमेल ठेगाना
१. नगर प्रमुखको सचिवालय २०२ mayor@dharan.gov.np
२. नगर उप-‍प्रमुखको सचिवालय २०३ deputymayor@dharan.gov.np
३. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत २०० cao@dharan.gov.np
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सचिवालय २२२
४. प्रशासन महाशाखा २१६ administration@dharan.gov.np
प्रशासन शाखा २१८  
भण्डार शाखा   २१९ procurement@dharan.gov.np
५. आर्थिक प्रशासन महाशाखा      
  लेखा शाखा A१ २०८,२०९ finance@dharan.gov.np
राजश्व महाशाखा A२ २२३ revenue@dharan.gov.np
६. शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा २४ २०४,२०५  
  योजना शाखा २४ २०५ planning@dharan.gov.np
घरनक्सा शाखा २७ २१४ buildingpermit@dharan.gov.np
७. सामाजिक विकास महाशाखा ३,४ २०७ social@dharan.gov.np
  शिक्षा शाखा ११ ३२२ education@dharan.gov.np
स्वास्थ शाखा १३ ३१६ health@dharan.gov.np
पन्जिका शाखा मोति भवन २१३ ss@dharan.gov.np
७. सूचना शाखा २५ २२४ info@dharan.gov.np
८. आर्थिक विकास महाशाखा   २२१ ecodev@dharan.gov.np
९. दमकल  

२१०,

०२५-५७०१९९

 

वडा ठेगाना टेलिफोन इमेल वडा सचिव सचिवको सम्पर्क
पृथ्वी चोक, धरान १ 025-537401 ward1@dharan.gov.np रमेश राई 9842039075
देशीलाइन, धरान २ 025-532323 ward2@dharan.gov.np मुगाधन राई 9852047497
चिनियाँ चौक, धरान ३ 025-533003 ward3@dharan.gov.np मदन दाहाल 9841959855
खैरेनीटार, धरान ४ 025-526441 ward4@dharan.gov.np शिवचन्द्र चाम्लिङ्ग 9842024891
ठिङ्गाबारी, धरान ५ 025-552104 ward5@dharan.gov.np हिरा विश्वकर्मा 9852057962
लक्ष्मी मार्ग, पानबारी धरान ६ 025-552110 ward6@dharan.gov.np दल बहादुर भट्टराइ 9862161884
शुक्र पथ, धरान ७ 025-531310 ward7@dharan.gov.np रञ्जु भुजेल 9842022742
कविर टोल, धरान ८ 025-576695 ward8@dharan.gov.np शिला थापा 9827320779
बगैचालाईन धरान ९ 025-528909 ward9@dharan.gov.np नबिना तुम्बा 9842111011
१० यलम्बर मार्ग, धरान १० 025-520302 ward10@dharan.gov.np राम पौडेल 9842081159
११ मंगलबारे चोक, धरान ११ 025-526352 ward11@dharan.gov.np हिमाल गौतम 9849079687
१२ चतरा लाइन, धरान १२ 025-526612 ward12@dharan.gov.np मदन श्रेष्ठ 9842166853
१३ कोलेनी मार्ग, धरान १३ 025-525489 ward13@dharan.gov.np सागर बस्नेत 9861539854
१४ बिजयपुर चौक, धरान १४ 025-530100 ward14@dharan.gov.np नविन भट्टराई 9851228625
१५ पाथीभरा लाइन, धरान १५ 025-520428 ward15@dharan.gov.np नारायण राई 9842041310
१६ कार्की पथ, धरान १६ 025-530578 ward16@dharan.gov.np सुवास पराजुली 9842039482
१७ रेल्वे चौक, धरान १७ 025-521303 ward17@dharan.gov.np शिसिर श्रेष्ठ 9842037795
१८ देवीथान लाइन, धरान १८ 025-534018 ward18@dharan.gov.np धर्मराज पौडेल 9842848969
१९ उज्वल पथ, धरान १९ 025-524340 ward19@dharan.gov.np भानुभक्त चौहान 9868155141
२० माछामारा, धरान २० 025-693365 ward20@dharan.gov.np राजकुमार खतिवडा 9842345520